Městský
bytový podnik
v Kralupech nad Vltavou

Městský bytový podnik

Aktuálně:

Aktuality

 • 6/5/2024 Přerušení dodávky teplé vody - havárie

  Oznamujeme, že ve středu 5. 6. 2024 bude z důvodu havárie přerušena dodávka teplé vody v domech čp. 1038, 1039, 1048 až 1052, 1045, 1046, 687.

  Na odstranění závady pracuje spol. Tamero. Předpokládaný čas odstranění závady je do 12 hod.

  Děkujeme za pochopení.

 • 5/13/2024 ukončení topné sezóny 2023-2024

  Dne 13.5.2024 se ukončuje topná sezóna pro rok 2023-2024

 • 4/30/2024 odstávka teplé vody - Přemyslova ul.

   

  Vážení klienti,

  oznamujeme, že v pátek 3. 5. 2024 dojde k odstávce teplé vody na předávací stanici č.8 z důvodu oprav potrubí na sekundárním rozvodu.

  Přerušení dodávky teplé vody se týká domů čp.1048,1049,1050,1051 a 1052 v Přemyslově ulici.

  Doba odstávky bude záviset na rozsahu oprav.   

  Za vzniklé komplikace se omlouváme.

   

 • 2/28/2024 skutečná cena tepelné energie pro rok 2023

  Skutečná cena tepelné energie pro rok 2023 je:

  primér      738,96 Kč/GJ s DPH

  sekundér  837,42 Kč/GJ s DPH 

 • 2/21/2024 Informace od firmy Ista, ČR
   

  Milí klienti,

   

  jelikož se nám množí počet dotazů ohledně ověřování přístrojů , jejich výměny, nebo také jaké jsou termíny ohledně připravenosti na dálkový odečet energií, připravili jsme pro Vás krátké shrnutí této problematiky. Pokud víte, že Vás výměna v letošním roce čeká, můžete nás kontaktovat pomocí Poptávkového formuláře.

   

  Životnost přístrojů a jejich výměna v bytových domech.  Jste připraveni na dálkový odečet?

   

  Termíny povinného ověřování bytových měřidel, tedy i vodoměrů na teplou a studenou vodu, upravuje vyhláška č. 345/2002.  Novela vyhlášky č. 285/2011 Sb. s účinností od roku 2012 sjednotila pravidla pro ověřování vodoměrů na studenou i teplou vodu, které jsou používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.  Tato novela vyhlášky stanovila jednotnou lhůtu pro ověření (případně výměnu) na 5 let. U měřičů tepla je lhůta 4 roky. U indikátorů platí životnost přístroje dle výrobce, většinou 10 let. 

   

  Za funkci, ověřování a výměnu přístrojů je zodpovědný vlastník budovy- např. SVJ. 

   

  Od. 1.ledna 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel. Do 31.12 2026 by měla být již všechna měřidla vyměněna za dálkově odečitatelná.

   

  KAM SE OBRÁTIT S DOTAZY?

   

  Z důvodu urychlení odpovědí na Vaše dotazy  Vám přinášíme přehled emailových adres, kam se můžete obrátit s konkrétními dotazy:

   

  Výměna otopného tělesa - kontakt servis@ista.cz
  Nefunkčnosti měřidla - kontakt servis@ista.cz
  Požadavek na mimořádný termín montáže měřidel - kontakt servis@ista.cz
  Požadavky na ostatní servis (netěsnost vodoměru, ...) - kontakt servis@ista.cz
  Dotaz na odečty - kontakt odecty@ista.cz
  Dotaz na rozúčtování - kontakt ista@ista.cz
  Dotaz k webportálu - kontakt portal@ista.cz

   
   
   

   

  Poptávky můžete zasílat pomocí našeho poptávkového formuláře nebo

  kontaktujte svého regionálního zástupce.

  S přáním pěkného dne

   

  Tým ista Česká republika.

   
   
   
   

   

 • 12/20/2023 Předběžná cena tepla pro rok 2024

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.1.2024 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  897,21 Kč/GJ, včetně 12% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.1.2024 činí 788,48 Kč/GJ, včetně  12% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

   
 • 12/20/2023 Cena vodného a stočného pro rok 2024

  Dle sdělení Vodáren Kladno-Mělník ze dne 23.11.2023 oznamujeme, že cena vodného a stočného pro rok 2024 činí 175 Kč včetně 12% DPH

   

 • 10/9/2023 Topná sezóna 2023-2024

  TAMERO INVEST s.r.o  a Městský bytový podnik oznamují, že v pondělí dne 9.10.2023 byla zahájena v Kralupech nad Vltavou topná sezóna.

 • 8/29/2023 splatnost vyúčtování služeb 2022
  Připomínáme všem, kteří mají za rok 2022 ve vyúčtování služeb nedoplatek a ještě ho neuhradili, aby tak neprodleně učinili.
  Splatnost je do 31.8.2023.
 • 5/22/2023 ukončení topné sezóny 2022-2023

  Dne 22.5.2023 se ukončuje topná sezóna pro rok 2022-2023

 • 5/16/2023 Důležité infomrace k vyúčtování služeb

  Důležité informace k vyúčtování služeb získáte zde.

 • 3/14/2023 předběžná cena tepla pro rok 2023

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.4.2023 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  819,41 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primárním rozvodu platná od 1.4.2023 činí 720,50 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

 • 2/23/2023 Skutečná cena tepelné energie pro rok 2022

  Skutečná cena tepelné energie pro rok 2022 je:

  primér      679,338 Kč/GJ s DPH

  sekundér  768,840 Kč/GJ s DPH 

 • 1/5/2023 Nové výpočtové listy

  Upozorňujeme všechny, kteří mají s MěBP podepsanou dohodu o elektronické komunikaci a ještě si nevyzvedli v aplikaci SSBNet+ nové výpočtové listy platné od 1.1.2023, aby tak učinili.  

 • 12/9/2022 Předběžná cena tepla pro rok 2023

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.1.2023 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  1.192,32 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.1.2023 činí 1.093,40 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

 • 12/5/2022 Cena vodného a stočného 2023

  Dle sdělení Vodáren Kladno-Mělník ze dne 2.12.2022 oznamujeme, že cena vodného a stočného

  pro rok 2023 činí 139,90 Kč 

  Cena vodného a stočného 2023

 • 9/19/2022 Topná sezóna 2022-2023
  • TAMERO INVEST s.r.o  a Městský bytový podnik oznamují, že v pondělí dne 19.9.2022 byla zahájena v Kralupech nad Vltavou topná sezóna.

   Prosíme o otevření termoregulačních ventilů na radiátorech naplno a o provedení odvzdušnění topného systému v nejvyšších patrech domů.

   
 • 8/15/2022 Odstávka teplé vody Lobeček

   

  • 15.8.2022 Odstávka dodávek tepelné energie

   Dle sdělení firmy Tamero Invest s.r.o. Vám sdělujeme, že proběhne odstávka tepelné energie do těchto odběrných míst:

   • 29.8. a 30.8.2022     VS 10        Lobeček   čp. 674
   • 31.8. a 1.9.2022       VS 16        Lobeček   čp. 653 a 654
   •   5.9. a 6.9.2022       VS 19        Lobeček   čp. 733,734,735 a potraviny
   •   7.9. a 8.9.2022       VS 20        Lobeček   čp. 739,740,741,742 a 743
   •            9.9.2022       VS 21        Lobeček   čp. 736,737 a 738
   • 14.9. a 15.9.2022     VS 23        Lobeček   čp. 701 a 702
   • 21.9. a 22.9.2022     VS 26        Lobeček   čp. 679
   •            23.9.2022     VS 17        Lobeček    čp.539,550 a 557

   Důvodem odstávky je rekonstrukce řídícího systému VS a napojení na optickou síť smluvního dodavatele.

   Součástí je i pokládka nových kabelových tras. 

 • 7/27/2022 Odstávka dodávek tepelné energie

  Dle sdělení firmy Tamero Invest s.r.o. Vám sdělujeme, že proběhne odstávka tepelné energie do těchto odběrných míst:

  • 12.8.2022                VS 5            Lobeček   čp. 627 - 629, 641 - 644
  • 15.8. a 16.8. 2022    VS 6            Lobeček   čp. 675 a 676
  • 17.8. a 18.8.2022     VS 7            Lobeček   čp. 677 a 678
  • 19.8.2022                VS 8            Lobeček   čp. 669 a 670
  • 22.8. a 23.8.2022     VS 9            Lobeček   čp. 671 a 672
  • 24.8. a 25.8.2022     VS 2            Lobeček   čp. 601,602,611,612,663 - 665
  • 26.8.2022                VS 3            Lobeček   čp. 625,626,639,640,666 - 668

  Důvodem odstávky je rekonstrukce řídícího systému VS a napojení na optickou síť smluvního dodavatele.

  Součástí je i pokládka nových kabelových tras. 

 • 7/25/2022 Odstávka horkovodu

  Na základě oznámení firmy Tamero Invest, s.r.o Vám sdělujeme, že ve dnech 8.8.2022 až 17.8.2022 bude odstavena část horkovodního napáječe HN I Lobeček.

  Jedná se o odběrné místo VS 16 a VS 26.

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce části horkovodního napáječe v úseku od ulice Mostní k SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.

 • 7/18/2022 Odstávka teplé vody

  Na základě oznámení firmy Tamero Invest, s.r.o Vám sdělujeme, že ve dnech od 1.8.2022 do 11.8.2022 bude přerušena dodávka teplé vody v lokalitě Kralupy nad Vltavou - Lobeček

  Rozpis:

  1.8. a 2.8.   VS 14  čp. 649-652, 690-692

  3.8. a 4.8.   VS 13  čp. 607-610, 621-624

  5.8.             VS 12  čp. 618-619

  8.8. a 9.8.    VS 11  čp. 630-632, 684-686

  10.8. a 11.8. VS 4    čp. 603-606, 613-615 

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce řídícího systému VS a napojení na optickou síť.

 • 6/30/2022 Přerušení dodávky teplé vody

  Na základě oznámení firmy Tamero Invest, s.r.o Vám sdělujeme, že ve dnech od 11.7.2022 do 12.7.2022 bude přerušena dodávka teplé vody v lokalitě Kralupy nad Vltavou - Lobeček

   

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce části horkovodu.

   
 • 5/31/2022 Přerušení dodávky teplé vody

  Na základě oznámení firmy Tamero Invest, s.r.o Vám sdělujeme, že ve dnech 16.6.2022 a 24.6.2022 bude přerušena dodávka teplé vody v těchto lokalitách:

  domy s pečovatelskou službou čp. 1171 a 1181

  síliště U Cukrovaru

  Lobeč

  sídliště Hůrka 

  sídliště V Zátiší

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce části horkovodu.

 • 5/4/2022 ukončení topné sezóny 2021-2022

  Oznamujeme, že v dnech 4.5.2022 - 8.5.2022 dojde k postupnému odstavování topení.

  9.5.2022 bude zcela ukončena topná sezóna.

  Zároveň budou vypnuty i domovní kotelny.

 • 5/3/2022 Navýšení ceny tepelné energie od 1.5.2022
  • Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

   platná od 1.5.2022 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  732,13 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

   Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.5.2022 činí 655,60 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

   Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

    

   Cena se určuje za kalendářní (regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2022.

  •  
 • 3/10/2022 Havárie - odstávka teplé vody - prodloužení

  Odstávka teplé vody na Cukrovaru bude z důvodu nedostatku náhradních dílů prodloužena do zítřka 11. 3. 2022. Náhradní díly usilovně sháníme. Prosíme o trpělivost. Děkujeme.

   

 • 3/9/2022 Havárie - odstávka teplé vody

  Z důvodu havárie na potrubí teplé vody na sídl. Cukrovar, bude 9. 3. 2022 od 18. hod.  přerušena dodávka teplé vody.

  Předpokládaný termín odstranění závady je v průběhu čtvrtka 10. 3. 2022.

  Za způsobené komplikace se omlouváme.

 • 2/7/2022 Havárie "teplárna" Tamero Invest s.r.o.

  Aktuálně pracuje Tamero Invest s.r.o. na odstranění havárie, což způsobilo odstávku tepla a  teplé vody. 

  Předpoklad ukončení prací je dnes 7. 2. 2022 do cca 23 hod.

 • 12/21/2021 Předběžná cena tepla pro rok 2022

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.1.2022 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  620,45 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.1.2022 činí 553,30 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

   

  Cena se určuje za kalendářní (regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2022.

 • 11/30/2021 Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2022
 • 9/20/2021 Topná sezóna 2021-2022

  TAMERO INVEST s.r.o  oznamuje, že v pondělí dne 20.9.2021 byla zahájena v Kralupech nad Vltavou topná sezóna.

  Prosíme o otevření termoregulačních ventilů na radiátorech naplno a o provedení odvzdušnění topného systému v nejvyšších patrech domů.

 • 8/6/2021 Odstávka horkovodu

  Na základě sdělení firmy Tamero Invest, s.r.o. ze dne 6.8.2021 čj. 125/2021 Vám sdělujeme:

  V termínu od 23.8.2021 do 5.9.2021 bude odstavena dodávka teplé užitkové vody v Kralupech nad Vltavou - Lobečku v těchto odběrných místech:

  VS2, VS3, VS4, VS5, VS6, VS7, VS8, VS9, VS10. (ulice Štefánikova, Mládežníků, Masarykova, Dr.E.Beneše, Revoluční)

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce horkovodního napáječe.

  Firma Tamero Invest, s.r.o. děkuje za pochopení. 

 • 7/22/2021 Navýšení ceny tepla od 7/2021

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.7.2021 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  490,36 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.7.2021 činí 418,- Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

   

  Cena se určuje za kalendářní (regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2021.

   

 • 7/13/2021 Odstávka části horkovodu HN I Lobeček

  Oznamujeme, že v době od 12.7.2021 do 26.7.2021 bude odstravena část horkovodního napáječe HN I Lobeček. Podrobnosti zde.

 • 6/30/2021 Změna ceny tepelné energie od 1.7.2021

  Podrobnosti zde

 • 5/26/2021 ukončení topné sezony 2020-2021

  Oznamujeme, že v neděli 30.5.2021 bude ukončena topná sezóna.

  Zároveň budou vypnuty i domovní kotelny.

 • 3/1/2021 vyúčtování služeb roku 2020

  Skutečná cena tepelné energie pro rok 2020 je:

  primér      343,62 Kč s DPH

  sekundér  403,98 Kč s DPH

   

 • 1/19/2021 Předběžná cena tepla pro rok 2021

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.1.2021 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  441,33 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.1.2021 činí 376,20 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

   

  Cena se určuje za kalendářní (regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2021.

   

 • 1/4/2021 Opravy v městských bytech od 1.1.2021

  Informace pro nájemníky městských bytů - opravy a údržba

  Od 1. 1. 2021 zajišťuje opravy a udržování městských bytů a domů Odbor realizace investic a správy majetku na městském úřadě. 

  S případnými požadavky se nadále obracejte na p. Osladila a pí Ulmovou, tel.: 778 717 784.

   

   

 • 12/16/2020 Úřední hodiny prosinec 2020

   23.12.2020 (středa) úřední hodiny 8,00-11,00 hodin

   28.12.2020 (pondělí) a 30.12.2020 (středa) úřední hodiny 8,00 - 11,00 a 12,00-14,00 hodin

   

 • 12/8/2020 Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2021
 • 10/14/2020 Odstávka vody

  Středočeské vodárny  dne 14. 10. 2020 od 7:00 hod. do cca 17. hod. provedou plánovanou odstávku vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

  Rozpis lokalit viz. webové stránky:  https://www.svas.cz/aktuality/planovane-vyluky/#

   

   

 • 9/29/2020 Topná sezóna 2020-2021

  TAMERO INVEST s.r.o  oznamuje, že v sobotu dne 26.9.2020 byla zahájena v Kralupech nad Vltavou topná sezóna.

  Prosíme o otevření termoregulačních ventilů na radiátorech naplno a o provedení odvzdušnění topného systému v nejvyšších patrech domů.

 • 8/3/2020 Změna ve vedení MěBP

  Oznamujeme našim klientům, že počínaje dnem 1.8.2020 je pověřena vedením Městského bytového podniku                  Mgr. Hana Bínová.

  Ing. Ladislav Berit zastává od 1.8.2020 funkci technika údržby. 

 • 5/22/2020 ukončení topné sezóny

  Oznamujeme, že v pondělí 25.5.2020 bude ukončena topná sezóna.

  Zároveň budou vypnuty i domovní kotelny.

 • 4/29/2020 Posunutí termínu vyúčtování služeb za rok 2019

  Na základě zákona č. 209/2020 Sb., § 7 ze dne 27.4.2020 se posouvá zákonný termín pro doručení písemné formy vyúčtování  služeb roku 2019  do 31.8.2020.

  Na vyúčtování se již pracuje a bude postupně rozesíláno klientům v co nejkratší době. 

 • 4/14/2020 Předběžná cena tepla pro rok 2020

  Předběžná cena tepla pro rok 2020

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie

  platná od 1.1.2020 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  470,40 Kč/GJ, včetně 10% DPH.

  Předběžná cena na primérním rozvodu platná od 1.1.2020 činí 410,30 Kč/GJ, včetně  10% DPH.

  Cena je kalkulována v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

   

  Cena se určuje za kalendářní (regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2020.

   

 • 4/14/2020 vyúčtování služeb roku 2019

  Skutečná cena tepelné energie pro rok 2019 je:

  primér      476,10  Kč

  sekundér  528,16 Kč 

   

  Vyúčtování služeb za tepelnou energii roku 2019 obsahuje i doúčtování ceny tepelné energie roku 2018.

  Došlo k tomu pozdním dodáním doúčtovacích faktur od firmy Tamero Invest, s.r.o.

  Faktury jsou k nahlédnutí na MěBP u paní Mládkové.  

 • 12/16/2019 úřední hodiny prosinec 2019

  Dne 23.12. 2019 a 30.12.2019 (pondělí) úřední hodiny 8,00 - 12,00

   

 • 12/13/2019 Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2020

  Na základě rozhodnutí představenstva společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ze dne 24. 10.2019 Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2020 se mění ceny vodného a stočného pro rok 2020 takto viz příloha.

 • 9/23/2019 Topná sezóna 2019-2020

  Dne 23.9.2019 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete, prosíme, termoregulační ventily na radiátorech naplno z důvodu odvzdušnění topného systému.

  V nejvyšších patrech proveďte odvzdušnění.

   
 • 6/7/2019 Oznámení o uzavření MěBP

  V úterý dne 11.6.2019 bude Městský bytový podnik uzavřen z důvodu cvičení civilní obrany. 

 • 5/2/2019 Navýšení ceny tepla pro rok 2019

  Vážení klienti,

  vzhledem k tomu, že výrobce tepla společnost Tamero Invest, s.r.o navýšil pro rok 2019 kalkulační cenu tepla, zvyšujeme hromadně koncovým odběratelům měsíční zálohy na topení.

  Pokud si přejete měsíční předpis záloh změnit, kontaktujte paní Hardynovou na adrese: renatahardynova@mbpkralupy.cz

   

  způsob napojení na tepelnou soustavu výsledná cena 2018 kalkulační cena 2019 procentuální navýšení
  na primární rozvody 417,14/GJ 476,10/GJ 14%
  na sekundární rozvody 430,51/GJ 538,98/GJ 25%

   

 • 3/6/2019 Upozornění

  Upozorňujeme, že v úterý dne 11.6.2019 bude Městský bytový podnik nepřístupný a zcela uzavřený z technických důvodů.  

 • 2/4/2019 předběžná cena tepla pro rok 2019

  Předběžná cena tepla pro rok 2019

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energií se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2019 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  538,979 Kč/GJ, včetně 15% DPH. Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2019.

   

 • 12/7/2018 Ukončení plateb v hotovosti od 1/2019

  Ukončení plateb v hotovosti na pokladně Městského bytového podniku

   

  Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že od ledna 2019 nebude již možné platit nájemné, fond oprav  a služby související s bydlením v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěBP.

   

  Předpisy nájemného a vyúčtování služeb můžete uhradit:

  - prostřednictvím SIPO od České Pošty;

  - na náš účet č. 046 28 32 389/0800;

  - v hotovosti na pobočkách České Pošty.

   

  Vždy je nutné uvést Váš variabilní symbol, abychom byli schopni platbu identifikovat. VS zjistíte z výpočtového listu nebo z vyúčtování služeb. V případě, že VS neznáte, volejte  pí Hardynovou tel.: 311 234 484.

   

   

 • 11/26/2018 Úprava úředních hodin

  Oznamujeme našim klientům, že dne 31.12.2018  ( pondělí )  je zrušen úřední den.

 • 9/25/2018 Topná sezóna 2018-2019

  Dne 25.9.2018 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete, prosíme, termoregulační ventily na radiátorech naplno z důvodu odvzdušnění topného systému.

 • 7/23/2018 Odstávka horkovodu

  Na základě informace od firmy Tamero Invest, s.r.o Vám sdělujeme, že ve dnech  od 13.8.2018 do 17.8.2018 bude přerušena dodávka teplé užitkové vody na sídlišti:

   U Cukrovaru

   Hůrka

   V Zátiší 

   Lobeč

  Důvodem odstávky jsou plánované opravy distribučního zařízení.

 • 1/24/2018 Předběžná cena tepla pro rok 2018

  Předběžná cena tepla pro rok 2018

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2018 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  445,872 Kč/GJ, včetně 15% DPH. Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou, ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2018.

   

 • 12/6/2017 Omezení provozu na MěBP

  Ve dnech 27.12.2017 – 29.12.2017 bude provoz na Městském bytovém podniku omezen z důvodu čerpání dovolených.

   

 • 12/5/2017 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018

  Přejeme Vám za celý kolektiv MBP Kralupy nad Vltavou příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.

 • 9/15/2017 Topná sezóna 2017-2018

  Dne 15.9.2017 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete termoregulační ventily na radiátorech naplno z důvodu odvzdušnění topného systému.

 • 1/25/2017 Předběžná cena tepla pro rok 2017

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2017 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  434,896 Kč/GJ, včetně 15% DPH, Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2017.