Městský
bytový podnik
Kralupy nad Vltavou

Městský bytový podnik

Aktuálně:

Aktuality

 • 15.9.2017 Topná sezóna 2017-2018

  Dne 15.9.2017 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete termoregulační ventily na radiátorech naplno z důvodu odvzdušnění topného systému.

 • 8.9.2017 Omezení provozu 18.9.2017

  Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE DNE 18.9. 2017 VÝRAZNĚ OMEZEN PROVOZ

  MĚSTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU.

  Pokladna MěBP bude v provozu.

  NEFUNKČNÍ BUDOU I PEVNÉ LINKY.

  V případě potřeby využijte mobilní telefony jednotlivých pracovníků.

 • 30.6.2017 Uzavření MěBP

  Oznamujeme Vám, že v pátek 7.7.2017 bude Městský bytový podnik z technických důvodů uzavřen.

  Děkujeme za pochopení a přejeme všem našim klientům krásné a klidné prázdniny.

 • 25.1.2017 Předběžná cena tepla pro rok 2017

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2017 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  434,896 Kč/GJ, včetně 15% DPH, Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2017.

 • 21.12.2016 Oznámení o ukončení pracovního poměru

  Dne 31.12.2016 odchází do důchodu paní Jana Klierová.

  Od 1.1.2017 se obracejte na její nástupkyni Ing. Marii Šálovou.

  Tel.: 773 347 075, 311 234 484, e-mail: mariesalova@mbpkralupy.cz

 • 21.12.2016 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017

  Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.

 • 19.12.2016 Omezení provozu MěBP

  Oznamujeme našim klientům, že v době od 27.12.2016 do 30.12.2016 bude na MěBP omezen provoz.

  Návštěvy pouze po telefonické domluvě.

 • 3.10.2016 Topná sezóna 2016

  V případě, že nedojde ke změně v předpovědi počasí, začne topná sezóna ve středu 5.10.2016

 • 30.6.2016 Omezení provozu MěBP

  V pondělí dne 4.7.2016 bude na MěBP omezen provoz z důvodu čerpání dovolených.

 • 20.6.2016 Změny ve vyhlášce č.269/2015 Sb.

  Nejdůležitější změny v nové vyhlášce č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

  Od 1.1.2016 platí nová vyhláška na rozúčtování spotřeby tepla. Přináší zásadní změny ve způsobu rozúčtování. Výrazně se mění limity, ve kterých se může pohybovat výše úhrady za vytápění 1 m² bytové plochy. Více penalizováni budou ti obyvatelé bytů, kteří teplem plýtvají, a také ti, kdo neposkytnou přístup k měřičům pro provedení odečtů. Podle odborníků bude nyní rozúčtování tepla daleko spravedlivější.

  Vyšší platby za přetápění, platba i za zavřené kohouty

  Největší změnou, kterou nová vyhláška do rozúčtování spotřeby tepla přináší, jsou nové limity pro výši úhrady za teplo. Zatímco dříve se výše úhrady mohla pohybovat v rozmezí ±40 %, na základě nové vyhlášky je možné rozmezí od −20 % do +100 %. Díky tomu je možné nejen „potrestat“ ty spotřebitele, kteří na úkor celého domu teplem plýtvají, ale také vyúčtovat teplo těm, kdo netopí vůbec a pouze využívají tepelného prostupu ze sousedních bytů.

  Novinkou je sankční spotřeba

  Nová vyhláška řeší stanovení sankční spotřeby v případech, kdy uživatel bytu neumožnil montáž registračního zařízení nebo provedení odečtu naměřených hodnot.

  Zákon 104/2015 Sb. pro tyto případy stanoví sankční vyúčtování ve výši trojnásobku průměrné výše spotřební složky nákladů na 1 m².

  Rozúčtování od 1.1.2016 nelze provádět odlišně od platné legislativy ani se stoprocentním souhlasem všech vlastníků nebo nájemců objektu.

 • 16.6.2016 Odstávka horkovodu

  Odstávka horkovodu HN 1 – Lobeček VS 19, VS 20

       Firma TAMERO INVEST s.r.o. oznamuje , že v době od 6.7.2016 do 25.7.2016 bude přerušena dodávka tepla (teplé vody) do Vašeho odběrného místa. Důvodem odstávky je rekonstrukce dalšího úseku horkovodního napaječe a plánované opravy energetického zařízení.

  Jedná se o domy čp.733, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 743, prodejna NOVYS čp.746

   

  Odstávka horkovodu HN 1 – Lobeček

  Firma TAMERO INVEST s.r.o. oznamuje , že v době od 11.7.2016 do 15.7.2016 bude přerušena dodávka tepla (teplé vody) do Vašeho odběrného místa. Důvodem odstávky je rekonstrukce dalšího úseku horkovodního napaječe a plánované opravy energetického zařízení.

 • 9.5.2016 Omezení provozu MěBP

  Dle sdělení ČEZ, a.s. oznamujeme, že v úřední den 25.5.2016 bude na MěBP přerušena dodávka elektrické energie v době 8.00 - 14.00 hodin. 

  Vaše požadavky nebudeme moci ve výše uvedeném čase vyřizovat, neplánujte si proto v tuto dobu návštěvu MěBP.

  Děkujeme za pochopení.

   

 • 5.5.2016 Předběžná cena tepla pro rok 2016

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2016 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  483,35 Kč/GJ, včetně 15% DPH, Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č.2/2013 ze dne 1.listopadu 2013 k cenám tepelné energie.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2016.

 • 1.3.2016 Výroční zpráva

  Výroční zpráva 2015

 • 16.12.2015 Omezení provozní doby

  OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY z důvodu čerpání dovolených

  23.12.2015      8,00 - 12,00

  28.12.2015     omezený provoz

  29.12.2015     omezený provoz

  30.12.2015     omezený provoz

  31.12.2015     8,00 - 12,00

   

 • 29.9.2015 Topná sezóna

  Ve středu dne 30.9.2015 bude zahájena topná sezóna.

 • 25.9.2015 Energetické štítky

  Energetický štítek

  Novela zákona 406/2000 Sb. upravuje povinnost zpracovat energetické štítky s platností od 1.7.2015 následovně:

  1. Nerekonstruované domy postavené do roku 1947 nebudou k prodeji nebo k pronájmu potřebovat energetický štítek – nejhorší energetická třída G
  2. Domy postavené nebo rekonstruované po 1.lednu 1947 budou nadále k prodeji či pronájmu potřebovat energetický štítek.
  3. Realitní kanceláře budou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerátech.
  4. V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli  energetický štítek. Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu G . Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele a další sankce jdou za majitelem domu/bytu.
  5. Energetický průkaz lze nahradit při prodeji nebo pronájmu vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky pouze v případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán energetický průkaz od společenství vlastníků jednotek. Zprostředkovatel potom do inzerátu uvede nejhorší energetickou třídu G.
  6. Úpravou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií se ruší povinnost zpracovat energetický štítek od 1.7.2015 pro bytové a administrativní domy. Při prodeji bytu v domě však energetický štítek potřeba bude. Je pak pouze otázkou času, do kdy ho bytové domy opatří. Energetický štítek platí pro všechny byty v domě.
  7. Energetický štítek lze objednat např. u firmy VISCO s.r.o., jednatel Ing. Vladimír Vymětalík, tel. 773630792, e-mail: vymetalik@visco.cz
 • 25.9.2015 Oznámení

  Z důvodu blížící se topné sezóny vás žádáme o urychlené ukončení oprav na topném systému v bytech a v domech.

  Dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

  Z tohoto důvodu si otevřete  termoregulační ventily u radiátorů na maximum.

 • 26.6.2015 Odstávka horkovodu

  Přerušení dodávek tepla - odstávka horkovodu

  Tamero Invest s.r.o oznamuje, že v době od 2.8.2015 do 8.8.2015 bude odstaven horkovod I - Lobeček a horkovod II - Cukrovar, Lobeč, Hůrka, V Zátiší.

  Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka tepla do Vašeho odběrného místa. Důvodem odstávky jsou plánované opravy a údržba energetického zařízení. 

 • 26.1.2015 cena tepla pro rok 2015

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2015 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  507,056 Kč/GJ, včetně 15% DPH, Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č.2/2013 ze dne 1.listopadu 2013 k cenám tepelné energie.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2015.

 • 15.12.2014 Vánoce 2014 - pracovní doba

  úřední dny

  22.12.2014  úřední den   8,00 - 10,45 a 12,00  -16,45 hodin

  29.12.2014  úřední den   8,00 - 10,45 a 12,00  -16,45 hodin    pokladna uzavřena

  31.12.2014 úřední den 8-12 hodin 

  neúřední dny

  23.12.2014  do 12,00 hodin 

  30.12.2014  do 12,00 hodin

  2.1.2015      do  12,00 hodin

  pohotovostní služba při haváriích: p. Holeček tel. 603 831 165  

 • 10.12.2014 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015

  Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce 2015.

 • 6.12.2014 Havárie horkovodu Cukrovar

  Havárie horkovodu Cukrovar

  Z důvodu havárie horkovodu na sídlišti U Cukrovaru nepoteče teplá voda, na odstranění se pracuje.

 • 21.10.2014 oznámení

  V pondělí 27.10.2014 bude omezen provoz na MěBP.

  Hlášení oprav a pokladna budou k dispozici.

 • 24.9.2014 přerušení dodávky elektřiny

  Dle sdělení ČEZ předáváme informaci o přerušení dodávky elektřiny  dne 30.9.2014 od  8 ,00  do 14.30 hodin v části ulice Dr.E.Beneše v Kralupech nad Vltavou.

  V případě dalších dotazů kontaktujte  poruchovou linku ČEZ tel: 840 850 860 .

 • 24.9.2014 topná sezona

  Oznamujeme Vám, že ve středu dne 24.9.2013 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete si termoregulační ventily u radiátorů na maximum!

 • 14.8.2014 oznámení

  Na základě platných cen dodavatelů paliva a energii se stanoví  předběžná cena tepelné energie platná od 1.1.2014 pro sídliště Cukrovar a Lobeček  523,37 Kč/GJ, včetně 15% DPH, Cena je kalkulována  v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č.2/2013 ze dne 1.listopadu 2013 k cenám tepelné energie.

  Cena se určuje za kalendářní(regulovaný) rok. Jedná se o cenu předběžnou ve které MěBP Kralupy n.Vlt. uplatnil pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce 2014.

 • 13.8.2014 oznámení

  Oznamujeme, že v době od 13.8.2014 do 29.8.2014 bude v Kralupech nad Vltavou - Lobečku přerušena dodávka teplé vody z důvodu rekonstrukce horkovodu.

 • 7.7.2014 oznámení

  Oznamujeme, že v době 31.7. -  9.8.2014 bude odstaven horkovod II - Cukrovar na  sídlištích Cukrovar, Lobeč, Hůrka a 

  V Zátiší a tím bude přerušena dodávka teplé vody.

  Důvodem odstávky je plánovaná rekonstrukce horkovodů. 

   

   
   
 • 2.6.2014 oznámení

  2.6.2014 začíná roznáška vyúčtování služeb za rok 2013.

 • 2.6.2014 oznámení

  Ve středu 4.6.2014 není  úřední den z důvodu rekonstrukce budovy.

 • 21.5.2014 oznámení

  Dne 26.5.2014  a 28.5.2014 je na MěBP zrušen úřední den z důvodu rekonstrukce budovy.

 • 7.5.2014 oznámení

  Oznamujeme, že v pondělí 12.5.2014 je zrušen úřední den  a v průběhu měsíce května 2014 bude omezen provoz MěBP z důvodu probíhající rekonstrukce budovy.

 • 1.4.2014 Občanský zákoník a společenství vlastníků

  Nový občanský zákoník: společenství vlastníků

  Ohledně společenství vlastníků (bytových a nebytových jednotek) přinesl nový občanský zákoník (NOZ) od 1.1.2014 řadu změn.

  Jednou z nejzásadnějších je pak ta, že společenství vlastníků (SV) již nevzniká automaticky ze zákona, ale zakládá se schválením stanov a vzniká až dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku SV. Vyžaduje se tedy aktivní chování vlastníků jednotek, a to povinně v domě, ve kterém je alespoň pět jednotek s minimálně třemi rozdílnými vlastníky. Pokud tuto povinnost vlastníci jednotek nesplní, má to nově zcela zásadní negativní důsledek spočívající v tom, že NOZ zakazuje převod (prodej, darování apod.) jakékoliv další jednotky v domě a zápis nového vlastníka převáděné jednotky do katastru nebude možný do doby prokázání vzniku SV, vyjma situace, kdy by šlo o převod jednotky jejímu prvnímu vlastníkovi. Kromě toho vlastníci odpovídají solidárně za všechny dluhy související se správou společných prostor.

  Smluvní strany převodní smlouvy na bytovou či nebytovou jednotku by tak po 1.1.2014 měly požadovat doložení v rejstříku zapsaného společenství vlastníků, pokud se jedná o dům s min. 5 jednotkami a min. 3 vlastníky, na který se vztahuje tato nová úprava, v opačném případě si mohou výrazně zkomplikovat zápis převodu jednotky do katastru nemovitostí. Kupní cena u kupní smlouvy by tak rozhodně měla být hrazena až po zápisu vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí, kupř. prostřednictvím advokátní úschovy, s možností odstoupení od smlouvy pro případ, že by k zápisu vlastnictví nedošlo, např. právě proto, že v domě není zapsáno SV, ačkoliv tomu tak být má.

  Stávající společenství vlastníků jednotek (SVJ) mají povinnost upravit své vnitřní předpisy a zejména pak stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a zejména jeho kogentně určenými pravidly. K tomuto povinnému přizpůsobení stanov stávající SVJ musí přistoupit nejpozději do tří let od 1.1.2014 a nechat stanovy zapsat do příslušného rejstříku. Vzorové stanovy již nebudou podzákonným právním předpisem vydávány.

  Informační ceny

  Prvozápis do OR - kolek 6.000,- Kč

  Změna zápisu v OR - kolek 2.000,- Kč

  Vypracování / přepracování Stanov pro SVJ – můžete kontaktovat JUDr. Šlehoferovou cca 1.000,- Kč

  Služby poskytované MěBP nad rámec Mandátní (Příkazní) smlouvy

  Registrace SVJ na OR (včetně ustavující schůze s notářkou) 2.541,- Kč

  Změna registrace na OR 1.210,- Kč

 • 8.1.2014 Nový občanský zákoník a Mandátní smlouvy

  Dříve uzavřené Mandátní smlouvy  není nutné měnit ani upravovat,

  zůstávají v platnosti v režimu staré právní úpravy a novým občanským

  zákoníkem jsou nedotčeny.

 • 16.12.2013 Oznámení

  23.12.2013 a 30.12.2013 NENÍ ÚŘEDNÍ DEN z  důvodu čerpání dovolených.

 • 13.12.2013 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014

  Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce 2014

 • 17.9.2013 topná sezona

  Oznamujeme Vám, že ve středu dne 18.9.2013 bude zahájena topná sezóna.

  Otevřete si termoregulační ventily u radiátorů na maximum!

  Z důvodu havárie na rozvodu tepla zůstávají zatím odstaveny domy v Lobečku, čp. 621-624, čp. 607-610 a čp. 687-689.

 • 6.8.2013 oznámení

  Odstávka teplé vody

 • 22.7.2013 Oznámení - vyúčtování 2012
 • 24.5.2013 oznámení
 • 9.5.2013 Konec topné sezóny

  Ukončení topné sezóny

 • 15.2.2013 Omezení provozu
 • 5.12.2012 Omezení provozu

  Provoz mezi vánočmími svátky

 • 24.9.2012 Začátek topné sezony

  Topná sezona 2012

 • 17.9.2012 oznámení

  Oznámení

 • 24.7.2012 Oznámení

  Oznámení o změné úředních hodin

 • 29.6.2012 Oznámení.

  Oznamujeme Vám, že  v důsledku dovolených bude dne 4.7.2012  omezena pracovní doba na Městském bytovém podniku v Kralupech n.Vlt  do 15.00 hodin.

 • 10.5.2012 Oznámení.

  Oznamujeme Vám , že v případě poklesu  venkovní teploty pod 12 stupňů bude po nezbytně nutnou dobu obnovena dodávka tepla.

 • 23.4.2012 Ukončení topné sezóny 2012

  Oznamujeme Vám, že dne 27.4.2012 končí topná sezóna.

 • 12.3.2012 Spuštění webových stránek mbpkralupy.cz

  V rámci neustáleho zlepšování našich služeb jsme pro Vás spustili tyto webové stránky.