Městský
bytový podnik
v Kralupech nad Vltavou

Základní informace

Městský bytový podnik v  Kralupech nad Vltavou, zastoupený

Mgr. Hanou Bínovou, ředitelkou MěBP

IČ 47008539   DIČ CZ47008539

účet č. 0462832389/0800 u ČS, a.s. v Kralupech nad Vltavou

IBAN CZ56 0800 0000 0004 6283 2389

datová schránka: CCZTAB8

 

Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou byl zřízen jako příspěvková organizace města Kralupy nad Vltavou rozhodnutím městského zastupitelstva z 30. 6. 1992 zřizovací listinou ze dne 30. 12. 1992 s účinností ke dni 1. 1. 1993 (ve znění pozdějších změn a dodatků). Je oprávněn a povinen spravovat bytový fond města Kralupy nad Vltavou v rozsahu tam vymezeném a je oprávněn vyvíjet doplňkovou (podnikatelskou) činnost s tím související.

V rámci doplňkové činnosti je oprávněn provádět činnosti: správa a údržba nemovitostí; zprostředkování služeb; vodoinstalatérství,  činnost účetních poradců, vedení účetnictví.

Městský bytový podnik  má licenci na rozvod tepelné energie a koncesi na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kWh.

Prohlášení o zpracování osobních údajů