Městský
bytový podnik
v Kralupech nad Vltavou

Legislativní předpisy

Vyhláška MMR 372/2001 Sb.
Vyhláška MMR 372/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.