Městský
bytový podnik
v Kralupech nad Vltavou

Jak postupovat když ...

…prodávám nebo kupuji byt

Původní vlastník

1/ adresa nového bydliště + kontaktní telefon ( číslo účtu, pokud budeme vracet přeplacený fond oprav, zálohy na služby nebo přeplatek při vyúčtování)

2/ stavy měřidel - teplá, studená voda, všechna čísla z měřičů tepla na radiátorech včetně čísla měřáku (k těmto stavům bude provedeno vyúčtování)

Nový vlastník

1/ vyrozumění z KN o vlastnictví byt. jednotky včetně nabytí právní moci

2/ v případě placení formou SIPO jeho spojovací číslo ( založení na počkání  u České pošty, s.p.)

3/ kontaktní poštovní adresa, telefonní kontakt, č. bank. účtu ( pro případné vrácení přeplacených záloh či přeplatků z vyučtování )

4/ stavy měřidel – teplá, studená voda, všechna čísla z měřičů tepla na radiátorech (od těchto stavů vám bude provedeno vyúčtování)

5/ jméno, příjmení, datum narození a vztah k vlastníkovi bytu u  spolubydlících osob