Městský
bytový podnik
Kralupy nad Vltavou

Kontakty

Úřední hodiny

 

pověřena vedením, hlavní účetní

Mgr. Hana Bínová   8 -  11
12 -  17
  

technik údržby

 

Ing. Ladislav Berit   8 -  11
12 -  17
 

referent vyúčtování služeb a energií

 

Klára Mládková   8 -  11
12 -  17 
 

referent předpisu nájemného a služeb,SIPO, platby, dluhy

 

Renata Hardynová   8 -  11
12 -  17
  

účetní SVJ, mzdová agenda

 

Alena Blechová   8 -  11
12 -  17
  

účetní SVJ 


 

Hana Venzarová   8 -  11
12 -  17
  

referent pro hlášení závad, opravy a údržba 

 

Markéta Janáčová   8 -  11
12 -  17
  

Poslední klient - 15 minut před ukončením úředních hodin.

Telefonní seznam

Funkce Zaměstnanec Telefonní číslo Email

pověřena vedením

hlavní účetní

Mgr. Hana Bínová 311 234 476
 

hanabinova@mbpkralupy.cz

technik údržby  Ing.Ladislav Berit

311 234 477
733 750 350

ladislavberit@mbpkralupy.cz

referent vyúčtování služeb a energií Klára Mládková 311 234 484
 

klaramladkova@mbpkralupy.cz

referent předpisu nájemného a služeb - SIPO Renata Hardynová 311 234 484
 

renatahardynova@mbpkralupy.cz

účetní SVJ, mzdová agenda Alena Blechová 311 234 476
 

alenablechova@mbpkralupy.cz

účetní SVJ 

Hana Venzarová 311 234 477
 

hanavenzarova@mbpkralupy.cz

referent pro hlášení závad, opravy a údržba  Markéta Janáčová 311 234 477
736 630 998

marketajanacova@mbpkralupy.cz